Zrównoważony rozwój organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego

Moduł 5 w Bazie Wiedzy

W zakładce Baza Wiedzy udostępniliśmy już następujące materiały:

  • Moduł 1. Zrównoważony rozwój w organizacji
  • Moduł 2. Komunikacja i zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Moduł 4. PR i budowanie wizerunku organizacji
  • Moduł 5. Fundrasing

Kolejne materiały zostaną udostępnione już wkrótce.

>>

Ostatnie szkolenie w ramach modułu 3 w tą niedzielę (27/01)

Szkolenie Moduł 3. Planowanie i zarządzanie w organizacji z zakresu Zarządzania i planowania w tą niedzielę tj. 27/01/2013 r.

Uwaga: osoby, które nie dostarczyły deklarację Szerzenia Wiedzy proszone są o uzupełnienie braków i doniesienie na zajęcia.

>>

Kolejne szkolenie w tą sobotę z modułu 3 – Zarządzanie projektem

Szkolenie Moduł 3. Planowanie i zarządzanie w organizacji z zakresu Zarządzania projektem w tą sobotę tj. 19/01/2013 r.

Druga cześć modułu 3. zaplanowana została na 27/01/2013 r.

Uwaga: osoby, które dostarczyły deklarację Szerzenia Wiedzy proszone są o uzupełnienie braków i doniesienie na zajęcia.

Dodatkowo osoby, które wypełniły ankietę rozdane w trakcie modułu 2 w zeszłym roku proszone są o doniesienie wypełnionych ankiet.

>>

Zapraszamy do Bazy Wiedzy

W zakładce Baza Wiedzy udostępniliśmy materiały z następujących modułów:

  • Moduł 2. Komunikacja i zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Moduł 4. PR i budowanie wizerunku organizacji

Kolejne materiały zostaną udostępnione już wkrótce.

>>

Kolejne szkolenie w tą sobotę – moduł 5.Fundrasing

Szkolenie Moduł 5. Fundraising w tą sobotę tj. 12/01/2013 r.

Uwaga: osoby, które dostarczyły deklarację Szerzenia Wiedzy proszone są o uzupełnienie braków i doniesienie na zajęcia.

Dodatkowo osoby, które wypełniły ankietę rozdane w trakcie modułu 2 w zeszłym roku proszone są o doniesienie wypełnionych ankiet.


>>

Szkolenie -Modułu 4: PR oraz wizerunek w organizacji już w tą sobotę

Szkolenie – Moduł 4. PR – komunikacja zewnętrzna oraz wizerunek w organizacji w sobotę tj. 05/01/2013 r.

Przypominamy o konieczności przesłania potwierdzenia obecności na adres na biuro lub do koordynatora projektu.

 

>>

Życzenia święteczne od Stowarzyszenia CPE

>>

Podsumowanie szkoleń w 2012

W grudniu odbyły się dwa moduły szkoleniowe:

  • Moduł 1. Zrównoważony rozwój w organizacji,
  • Moduł 2. Komunikacja i zarządzanie kapitałem ludzkim,

w których uczestniczyły średnio 20 osób.

W styczniu planowane są kolejne szkolenia (więcej w zakładce Program szkoleń).

Korzystając z okazji jako Organizatorzy, chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom za obecność oraz  aktywny udział na szkoleniach.

 


 

>>

Kolejne szkolenie w ten weekend 15-16 grudnia

Moduł 2. Komunikacja i zarządzanie kapitałem ludzkim

Szkolenie będzie odbywać się w sobotę i niedzielę – 15 i 16 grudnia
(2 dni – 12 h szkol.).

UWAGA: lista uczestników szkoleń na ten moment została zamknięta. W przypadku wolnego miejsca osoby z listy rezerwowej, które wyraziły gotowość do przyjścia na szkolenia, zostaną o tym poinformowani niezwłocznie.

>>

Uwaga: termin przesłania informacji o obecności.

Przypominamy o konieczności potwierdzanie swojej obecności na szkoleniach w ten weekend (15-16 grudnia).

Termin: do końca wtorek ( 11 grudnia).

Uwaga: w przypadku braku potwierdzenia obecności na zajęcia będą zapraszani osoby z listy rezerwowej.

Informację należy przesłać na adres zgodnie z zakładką KONTAKT.

>>

Previous Posts